Bijbellezingen Terneuzen 2019 - 2020

Thema: 'Een zinvol leven, want...'

De lezingen worden D.V. gehouden in een zaal van de GKV De Levensbron, Sloelaan 40 te Terneuzen. Aanvang 19.30 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u cd’s van deze avonden bestellen of de complete serie op één MP3 cd. Voor inlichtingen, een persoonlijk gesprek, schriftelijke vragen, gratis lectuur, een Bijbel, of een Bijbelstudiekring kunt u zich wenden tot:

Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J.C. van Buren, Beethovenhof 52, 4536 AB Terneuzen,
tel. 0115-696 456, e-mail: jancvburen@gmail.com

Programma

Vrijdag 11 oktober 2019
Spr.: C. Van Maelsaeke
Abraham: een man van geloof
(Het geheim van leven uit de dood)

Vrijdag 8 november 2019
Spr.: A. Baan
Elia: een man die alleen durfde te staan
(Kiezen wie je dient)

Vrijdag 6 december 2019
Spr.: M.G. de Koning
Daniël: een man met een profetische blik
(God telt de dagen af)

Vrijdag 10 januari 2020
Spr.: L.J. Janse
Maria: een vrouw die nooit vergeten wordt
(Doen wat je kunt)

Vrijdag 7 februari 2020
Spr.: G.W. Hoddenbagh
Petrus: een man met een missie
(Bemoedig anderen)

Vrijdag 6 maart 2020
Spr.: J. Brunt
Timotheüs: een mens die God toebehoort
(Onze opdracht in de eindti jd)

Vrijdag 3 april 2020
Spr.: G.H. Kramer
Johannes: een vriend met visie
(Getuigen van wat je gezien hebt)