Ron.jpg

Ron van der Spoel is getrouwd met Annette en heeft drie dochters van 23, 21 en 19 jaar. Hij is sinds 1994 predikant, heeft drie gemeenten gediend waarbij de laatste een gemeentestichting was in een vinexwijk van Amersfoort.

Naast het gemeentewerk leidt Ron al ruim 12 jaar de stichting Jethro van waaruit wereldwijd pastors worden opgeleid die door geloofsvervolging of schrijnende armoede niet naar een opleiding kunnen. Hij leert hen hoe ze leiding mogen geven aan hun gemeente, hoe ze preken, pastoraat en onderwijs op een Bijbelse manier kunnen invullen. Daarbij werkt Jethro intensief samen met Open Doors en andere organisaties.

In Nederland werkt Ron bij de IZB als gebedspastor. Hij helpt kerken om hun gebedsleven te vernieuwen.